Sötét évszázadok 2 fordítás

From Enterprise Wiki
Jump to: navigation, search

Peldolgozott szöveg - Processed text

      SOTeT eVSZaZADOK 2 
Dark Centuries 2
Siglos sombríos 2

KeT eVVEL KeSoBB AZ ELoZo KALAND UTaN FELKERESETT EGY TUDOS.MR BROWN.AKI FELTALaLTA AZ IDoGePET  .SPACE.
Two years after the previous adventure, a scientist (Mr Brown), who had invented the time machine, visited you. .SPACE.
Dos años después de la anterior aventura, un científico(MR BROWN), inventor de la máquina del tiempo, se acerca a ti. .ESPACIO.
 
ARRA KeRT HOGY MENJeL VELE VISSZA A XIV SZaZADBA BELEEGYEZTeL eS SKOCIA EGYIK VaR. ROMJA MELLoL INDULTATOK      .SPACE.
He asked you to go back with him to the 14th century. You agreed and (both of) you started from next to one of the castle-ruins of Scotland. .SPACE.
Te pide volver a acompañarle al pasado siglo XIV. Tú aceptas, y juntos os dirigís a las ruinas de un castillo en Escocia. ESPACIO.


MEG IS eRKEZTETEK A KoZePKORBA AZONBAN AZ IDoGeP ELTuNT A FELADAT MEGINT AZ HOGY VISSZA. JUSS MR BROWN.AL A XX SZaZADBA      .SPACE.
You have arrived at the middle ages but the time machine has disappeared. The object is again to get back to the 20th century with Mr. Brown. .SPACE. 
Apareces en la Edad Media, pero la máquina del tiempo ha desaparecido. De nuevo el objetivo es volver con MR BROWN al siglo XX. ESPACIO. 

A VaRBAN AZ EGYES SZEMeLYEK. MANTHAN LOVAG A VaR URA ENDRAL A VARaZSLO ROSALIE A LOVAG LaNYA     .SPACE.
The individuals in the castle: MANTHAN knight, the master of the castle ENDRAL the sorceress ROSALIE the knight's daughter .SPACE.
Los personajes del castillo son: el caballero MANTHAN, el dueño del castillo ENDRAL, la hechicera ROSALIA, hija del caballero. ESPACIO. 

MARDIOR A KISeRTET A PeNZeHES KERTeSZ MR BROWN A TUDOS CHIPCSALA AZ ELTeVEDT SIR FRED A LOVAG VENDeGE  .SPACE.
MARDIOR the ghost The miser (money-lover) GARDENER, MR BROWN the scientist CHIPCSALA who lost his/her way, SIR FRED the knight's guest .SPACE.
MARDIOR el fantasma, el avaro JARDINERO, MR BROWN el científico, CHIPSALA el perdido, SIR FRED el invitado del caballero. ESPACIO.

T.FELVeTEL T.ELDOBas T.ELKeReS T.ODAADaS T.MEGVIZSG T.HASZaLAT SEGITSeG
pick up object, drop object, throw object, ask for an object, give an object, examine an object, use an object, help     
RECOGER, SOLTAR, ARROJAR, PREGUNTAR, DAR, EXAMINAR, USAR, AYUDA 
 
MANTHAN ENDRAL ROSALIE MARDIOR KERTeSZ MR BROWN CHIPCSALA SIR FRED
MANTHAN ENDRAL ROSALIE MARDIOR GARDENER MR BROWN CHIPCSALA SIR FRED
MANTHAN ENDRAL ROSALIE MARDIOR JARDINERO MR BROWN CHIPCSALA SIR FRED 

IDÖGÉP     time-machine         máquina del tiempo
LANT      lyre (guitar-like instrument) lira
GYÓGYITAL   HEALING DRINK         medicina, antídoto
PÉNZ      money             dinero
FÉSŰ      hairbrush           cepillo del pelo
SZAPPAN	    soap             jabón
VÖDÖR VÍZ   water bucket         cubo de agua
TÖRÜLKÖZŐ   towel             toalla
ÉGZENGÉS    thunder (and lightning)    trueno y rayo
RAGASZTÓ    glue             cola, pegamento
BERKENYE    HORSE             CABALLO
KARD      sword             espada
ROHAMMADÁR   bird of prey         ave de presa
GNR ALBUM   GNR album           album de GNR 
LÁNC      chain             cadena
BIBLIA     Bible             Biblia
HIRDETÉS    BROCHURE           anuncio-propaganda-folleto
KIS TŰZ    small fire          fogata, chimenea
FOGÓ      pliers            tenazas
RÉGI KÖNYV   old book           libro antiguo

        HIBA A RAJZOLO HIVaSaBAN
Error in calling the drawing routine

RAGASZTOS A KEZED
Your hands are sticky

A KEZEDHEZ RAGAD
It sticks to your hands

TUL SOK TaRGY VAN A HELYSZINEN
Too many objects in the place

KEZEID TELE VANNAK
You've got your hands full, Your hands are full

SENKI SINCS A HELYSZINEN
There is noone in the place, You are alone here

NEM HAJLANDO ODAADNI
(He/she) refuses to give; (He/she) is no willing to give (it to you)

NEM KELL NEKI A RAGASZTO
He/she doesn't need the glue

KEZEI TELE VANNAK
His,her hands are full, Has full hands

IDoGeP
BY MR BROWN 1998
Time machine
BY MR BROWN 1998

EZ EGY SZeP LANT
VAJON KI SZOKOTT JaTSZANI RAJTA
This is a nice lire
I wonder who plays it / Who may the person be who has the habit to play it?

BELESZAGOL
FUJ DE BuDoS
KeZFaJaSRA HATaSOS
(He/she) smells (it)
bleah, it smells (dirty) 
but it is good for aching hand.


SZeP KIS SUMMA LEHET
A KERTeSZ BIZTOSAN oRuLNE NEKI
EGY VeSET VAN RAJTA
A KERTeSZNeL MINDIG VAN EGY uVEG
GYOGYITAL
Must be a nice sum (of money)
the gardener would certainly be happy with it
it has an engraving on it
the gardener always has a bottle 
of antidote

RAJTA AZ IRaS
A LOVAG KoNNYEN SZORJA A PENZT
DE HuLYE IRaS EGY SZAPPANON
The writing is on it 
THE KNIGHT often SPREAD his MONEY easily
but a stupid writing on a soap (or: What a stupid writing (text) on a soap!)

RONDA ROSZDaS VoDoR
BENNE VIZ aLL
RAJTA IRaS.ENDRALT FELVIDITJA
A ZENE
UGLY RUSTY BUCKET
it has "water" in it
writing on it. ENDRAL is cheered by music (Music makes Endral happy)

EGY HIMZETT IRaS VAN RAJTA
SIR FRED KARDJA SOHASEM ROZSDaS
MOST AZTaN OKOSABBAK LETTuNK
JO KIS TaRGY
EZ EGY HALOM eGZENGeS
EKKORA BAROMSaG
A PROGRAMOZO BELEoRuLT A
PROGRAMOZaSBA
It has an embroidered inscription
SIR FRED's sword is never rusty
Now we're smarter
It's a cool object.
It's a pile of thunder
SUCH A BULLSHIT.
The programmer's gone crazy
while programming.

EZ EGY FERROBOND RAGASZTO
BIZTOS MR BROWN HAGYTA EL
This is a ferrobond glue 
probably left by MR BROWN

EZ EGY SZaGULDO BERKENYE
SZeLESEN VIGYOROG RaD
This is a speeding HORSE
simpering at you with a huge smile.

JO KIS KARD
RAJTA AZ IRaS
MINDEN HERING TUD USZNI
DE NEM MINDEGYIK VoRoS
great sword 
with the writing on it
Every herring can swim
But not all of them are red

EZ EGY EREDETI ROHAMMADaR
MaR KIHALOBAN LeVo FAJ
This is an authentic bird of prey
a species now in danger of extinction 

GUNS N ROSES ALBUM  YEAAH
PARADISE CITY NIGHTRAIN
JOBB MINT AZ ILLUSION LEMEZ
FUCKING PUSSY  HM  WELL
Guns n roses album yeaah
Paradise City Nightrain
better than the "Illusion" disc
fucking pussy hm well

EZ EGY IGAZI KoZePKORI LaNC
HOPP MEKKORAKAT CSoRDuL
MEGLEHEToSEN KISeRTETIES
This is a real medieval chain
oops, how much it rumbles
quite spooky 

EGY ReGI BIBLIA
SZELLEMEK ELLEN HATaSOS
An Old BIBLE
effective against ghosts

SoTeT eVSZaZADOK 1 .BASIC 
SZoVEGES KALANDPROGRAM  
AZ ELSo IDoUTAZas
KeSZITETTE.BONDYOR
Dark Centuries 1. 
BASIC Text adventure program 
the first time travel
Created by. BONDYOR   
            ?

EZ EGY KIS TuZ
NAGYON MaGIKUS
MEGMONDJA A SZEREPLoK
HELYZETeT
This is a small fire
very magical 
tells the location of the persons/performers

VALAMI KINZOSZERSZaM LEHET
RAJTA FELIRAT
A JaTEK MEGOLDaSA A TE FEJEDBEN VAN
SZOKVaNYSZoVEG HuLYESeG NE VEDD BE
Some kind of torture tool
an inscription on it
the solution to the game is in your head
usual text nonsense, don't take it 

SIR MARDIOR TORTeNETE
VALAHA MARDIOR VOLT E VaR URA
EGY NAPON AZONBAN LEZUHANT A VaR.
FALROL.AZOTA aTOK uL RAJTA MERT
NEM VOLT RAJTA EJToERNYo
History of SIR MARDIOR
once MARDIOR was the lord of this castle 
ONE DAY, HOWEVER, HE FELL OFF FROM THE CASTLE WALL.
since that time he is under a curse
because he had no parachute with him 

.LaTOM FeSuLT VAGY
.I see you've combed your hair

.A VoRoS HERING NEM KeK
.The red hering is not blue

MOSAKODNOD KeNE
You should wash

MIeRT OLYAN HABOS A FEJED
Why is your hear so foamy

KISSe VIZES VAG
you are little bit wet

TISZTA VAGY.CSAK KISSe VIZES
You are clean. Just a little wet

MAJDNEM TISZTA VAGY
You are almost clean

A LOVAG EGY PeNZES ERSZeNYT
NYUJT aT NEKED
The knight offers you 
a bag of money 

AZAZ CSAK NYUJTANa.DE TELE VAN.
NAK A KEZEID
ENDRAL ODAADJA AZ IDoGePET
NEM TUD NEKED SEGITENI
That is, he would just provide. but your hands are full.
ENDRAL gives you the time machine
He can't help you 

ENDRAL ROSSZ KEDVeBEN VAN
Endral is in a bad mood

ROSALIE JaTSZANI KEZD
ENDRAL uDVKIaLTaSA HALLATSZIK
ROSALIE starts playing
ENDRAL's shout of joy is heard

ROSALIE.NAK FaJ A KEZE
ROSALIE.Her hands hurt

SIR MARDIOR ELMEGY.MAJD MEGJoN
eS AZT MONDJA MEGIJESZTETTE
MR BROWNT
SIR MARDIOR leaves. Then he 
comes and says he scared 
MR BROWN 

.VEDD EL ToLEM A GYOGYITALT
AMIKOR ROSALIE.VEL TALaLKOZOL
AKKOR HASZNaLD
Take the medicine away from me
when you meet ROSALIE.
Then use it 

TUDOM.HOGY A GYOGYITALRA VAN
SZuKSeGED.DE CSAK AKKOR ADOM ODA
HA FIZETSZ eRTE
I know. That it's the medicine
you need. But I'll only give it to you 
if you pay for it.

.AZ IDoGeP MaS DIMENZIOBA KERuLT
VISSZA KeLLENE HOZNI
TALaN EGY VARaZSLO SEGITHET
.The time machine has entered another dimension 
to bring it back perhaps 
a wizard can help

.GYORSAN MENJuNK VISSZA A XX SZa.
ZADBA
.Let's quickly go back to the XX
century

.NAGYON TETSZIK EZ A KOR
MeG NEM AKAROK VISSZAMENNI
.I really like this age
i don't want to go back

.ELeG ROZSDaS EZ AZ IDoGeP
 IGY NEM FOG MuKoDNI
.This time machine is quite rusty
 so it will not work

.AZT HALLOTTAM ERREFELe KIVeGZe.
SEK SZOKTAK LENNI.SZoRNYuSeG
.I've heard there are usually 
executions around here. Terrible 

LaTOM BARaTOM HALAD A HAZAJUTaSUNK
FELe.CSAK IGY TOVaBB
I see our journey home is progressing, 
my friend. Keep it up.

uDV IDoUTAZO
ENGEM AZeRT KuLDTEK HOGY IDoRoL IDoRE
SEGITSEK NEKED.KeRD NeHA A SEGITSe.
GEMET.KEZDETNEK ANNYIT HOGY A KIS TuZ
MEGMONDJA NEKED A SZEMeLYEK HELYZETeT
hello Time Traveller
I'm sent here occasionally to help you.
Ask for my help from time to time.
For starters, the little fire
will tell you the location of the people

GRATULaLOK
MaR CSAK AZ UTOLSO FELADAT VAN HaTRA
TALaLKOZUNK A SoTeT eVSZaZADOK 3.BAN
Congratulations
Only the last task remains
See you in The Dark Centuries 3.
BAN

MR BROWN NEM AKAR HAZAMENNI
TALaN MEG KELLENE IJESZTENI
KI NEM SEGITETT MeG
MR BROWN doesn't want to go home
maybe he should be scared
WHO HAS NOT HELPED YET            ?

ENDRAL NEM SZOMORU
ROSALIE ZENeL
A KERTeSZ GAZDAG LETT
HM SZeP.DE MeG NINCS VeGE
ENDRAL is not sad
ROSALIE plays music
The gardener got rich
Hm nice. But all it's not over yet


MaR UNOM EZT A PROGRAMOT
NA MI VAN FICKO
MEGGYOGYITOTTAD A KIRaLYPUSSY.T
ToK Q . MeG A VeGeN ORVOS LESZEL
I'm already bored with this program
so what's up guy
You healed kingpussy, dude. And in the end you will be a doctor 

SZOVAL LEFIZETTED A KERTeSZT
NAGY GAZEMBER AZ
So you paid off the gardener
He's a bastard.

SIR FRED ELoVESZ EGY FOLYADeKOT
ES LEMARJA A ROZSDaT AZ IDoGePRoL
SIR FRED takes out a liquid
and knocks the rust off the time machine

A TeR oRVeNYLENI KEZD
HIRTELEN FaJNI KEZD A FEJED.MAJD EL.
aJULSZ.AMIKOR MAGADHOZ TeRSZ EGY uR.
HAJOBAN TALaLOD MAGAD.MELLETTED MR
BROWN FEKSZIK.A XXII SZaZADBAN VAGY...
The space begins to swirl
suddenly your head starts to hurt. Then you faint. when you wake up You find yourself in a spaceship. next to you MR
BROWN is lying. You're in the 22nd century...

AZ IDoGeP NEM MuKoDIK MERT NAGYON
ROZSDas
The time machine does not work because it is very
rusty

MR BROWN JOL eRZI ITT MAGaT
NEM AKAR VISSZAMENNI A XX SZaZADBA
MR BROWN, having a good time here,
don't want to go back to the 20th century

HAMIS HANGOK JoNNEK ELo
Ghost voices are emerging False voices are emerging

ROSALIE.RE oNToD AKI MEGGYOGYU
You pour it on ROSALIE who is healed

MAGADRA oNToD ES MOST JOL VAGY
You pour it on yourself and now you're fine

MEGFeSuLKoDTeL
You have combed your hair

SZAPPANOS LETTeL
You became soapy 

NEM VAGY HOZZa VIZES
You are not wet

VIZES LETTeL
You got wet

MaR NEM HABOS A KePED
You no longer have a foamy face  ? your face is no longer foamy

MaR VIZES VAGY
You are already wet

MOST MaR TISZTA VAGY
Now you're clean

MaR SZaRAZ VAGY
You are already dry

NE ToRoLD A SZAPPANT A
ToRuLKoZoBE
Do not wipe the soap with 
the Towel 

NAGYJaBOL TISZTA VAGY
You are mostly clean

A RAGASZTO A KEZEDRE FOLYT
The glue spilled on your hands

NAGYOKAT SUHINTASZ A LEVEGoBEN
You swing high in the air -----> Geco: You whisk big in the air

PRG HIBA A KISTuZNeL
PRG error en XXXXXX -----> Geco: PRG error at small fire

PINCELEJaRO
KELETRE EGY AJTO NYILIK
DELRE A PINCELePCSO VAN
Cellar door
A door opens to the East
To the south is the Cellar

KERT
eSZAKRA eS NYUGATRA FAL aLL
Garden
wall to the north and west

KERT
NYUGATRA EGY AJTO A FALON
DeLRE FAL MAGASODIK
Garden
To the west a door in the wall
To the south a wall rises 

KERT
eSZAKRA FAL aLL
KELETRE A VaR RAJTA EGY AJTO
Garden
There is a wall to the north
To the east of the castle is a door 

KERT
DeLRE FAL VAN
NYUGATRA A VaR FALA
Garden
There is a wall to the south
To the west is the castle wall

HALL
KELETRE eS NYUGATRA AJTO NYILIK
HALL
Doors open to the east and west

KIS SZOBA
KELETRE AJTO NYILIK
Small room
Door opens to the east

LOVAGTEREM
NYUGATRA EGY SZaRNYAS AJTO
DeLRE AJTO
Riding Hall
A Winged Door to the West
South door

FOLYOSO
EZ EGY KELET.NYUGAT IRaNYU
Corridor
This is an east-west direction

FOLYOSO
eSZAKRA ES NYUGATRA EGY AJTO VAN
Corridor
There is a door to the north-west 

LEPCSoFELJaRO
NYUGATRA A LePCSo
KELETRE AJTO NYILIK
Stair access
To the west are the stairs
A door opens to the east 

FOLYOSO
KELET.NYUGAT IRaNYU FOLYOSO
Corridor
East-west corridor

KoNYVTaR
DeLRE eS NYUGTRA AJTO NYILIK
Library
Doors open to the south and west

FOLYOSO
KELET.NYUGAT IRaNYU FOLYOSO
Corridor
East-west corridor

KELETI VeGE
eSZAKRA eS KELETRE AJTO VAN
East end
there is a door to the north-east 

DISZSZOBA
NYUGATRA AJTO NYILIK
Decoration room
A door opens to the west 

ENDRAL SZOBaJA
KELETRE EGY AJTO NYILIK
Endral's room
A door opens to the east

ENDRAL DOLGOZOSZOBaJA
NYUGATRA eS DeLRE AJTO VAN
ENDRAL study room
Doors to the west and south

LePCSoLEJaRO
KELETRE VAN A LePCSo
DeLRE AJTO NYILIK
Stairway
To the east are the stairs
Door to the south

ROSALIE SZOBaJA
DeLRE AJTO NYILIK
ROSALIE's room
Door opens to the south

MANTHAN LOVAG SZOBaJA
KELETRE AJTO NYILIK
MANTHAN knight's room
Door opens to the east

HALL
eSZAKRA KELETRE NYUGATRA AJTO
NYILIK
Hall
North to east to west door
open                 ?

NAGYTEREM
eSZAKRA KELETRE NYUGATRA AJTO
NYILIK
Great Hall
Door opening north to east to west   ?

KePTEREM
eSZAKRA KELETRE NYUGATRA AJTO
NYILIK
Picture gallery
North east west door
opens

EBeDLo
NYUGATRA AJTO NYILIK
Dining room
Door opens to the west

PINCE
eSZAKRA LePCSo VAN
KELETRE AJTO NYILIK
Cellar
Stairs to the north
Door to the east

PINCE
KELETRE NYUGATRA AJTO VAN
Cellar
Door to the east west

PINCE
NYUGATRA AJTO NYILIK
Cellar
Door opens to the west

PINCELEJaRO
Cellar door 

KERT
Garden

KERT
Garden

KERT
Garden

KERT
Garden

ALSO SZINTI HALL
Downstairs hall

ALSO SZINTI KIS SZOBA
Downstairs small room 

LOVAGTEREM
Knight's Hall

LENTI FOLYOSO
Downstairs hallway 

LePCSo FELJaRO
Stairway access

LENTI FOLYOSO
Downstairs hallway 

KoNYVTaR
Library

LENTI FOLYOSO
Downstairs hallway 

DISZSZOBA
Decoration room

ENDRAL SZOBaJA
Endral's Room

ENDRAL DOLGOZOSZOBaJA
Endral's study room

LePCSoLEJaRO
Stairway 

ROSALIE SZOBaJA
Rosalie's Room

MANTHAN SZOBaJA
Manthan's Room

EMELETI HALL
Floor hall

NAGYTEREM
Great hall

KePTEREM
Picture gallery

EBeDLo
Dining room 

PINCE
Cellar

PINCE
Cellar

PINCE
Cellar

A TeR oRVeNYLENI KEZD eS HALDTOK
ELoRE AZ IDoBEN
HIRTELEN VIBRaLNI KEZD A TeR
ELROMLOTT AZ IDoGep
NAGYOT UGROTOK TerBEN es IDoBEN
       .SPACE.
The space begins to swirl and you 
move forward in time
the space suddenly begins to vibrate
the time machine is broken
you jump a lot in space and time
       .space. 

AMIKOR MAGADHOZ TeRSZ EGY uRHAJOBAN
TALaLOD MAGAD.MELLETTED MR BROWN uL
A XXII SZaZADBA KERuLTETEK
A SoTeT eVSZaZADOK 2.oT VeGIGJaTSZOT.
TAD.A ToRTeNET FOLYTATODIK A HARMA.
DIK ReSZBEN    .SPACE.
When you recover you 
find yourself in a spaceship
MR BROWN is sitting next to you
You are in the XXII Century
You have played through The Dark Centuries 2
The story continues in Part Three .SPACE.