HiSoft Pascal

From Enterprise Wiki
Jump to: navigation, search

HiSoft Pascal

A HiSoft Pascal elterjedt Pascal fordító volt a 8 bites számítógépeken. Kiadták Spectrum-ra, CPC-re és ENTERPRISE-ra is.

Dokumentációk:

Spectrum verzió [1]

CPC verzió [2]

MTX512 verzió [3]

ENTERPRISE verzió [4]


Módosítások az 1.1-es verzióhoz képest

EXOS(n)

Az EXOS függvény eljárássá alakítva. Két helyen kellett módosítani a kódot:

;original code (v1.1):                ;modified code (v1.2):
l4b0a: db   l4afc                l4b0a: db   l4afc
    db   "EXO","S"+128                db   "EXO","S"+128
    db   9,3,0   ;9=function            db   8,0,0   ;8=procedure
              ;3=return parameter
              ; type is CHAR  
    dw   l4767                    dw   l4767
    db   2                      db   2


l4767: db   4                  l4767: db   3    ;copy the next 3 bytes
    call  l04d7                    call  l04d7  ;EXOS address in RTL
    push  af                     push  af
Egész számok írása

Az 1.1-es verzióban a számok után egy szóközt is kiír a program. Ez törölve lett, hogy a számok írása ugyanolyan legyen, mint a Turbo Pascal-ban.

Eredeti kód:

l33b7: db   6
    call  l05e5      ;writes HL to num
    call  l063d      ;WriteSpace

javítva:

l33b7: db   3
    call  l05e5      ;writes HL to num
    call  l063d      ;WriteSpace
PAGE

A PAGE parancs feladata a képernyőtörlés és a lapdobás (nyomtatón). Ez a parancs egy CHR(12) karaktert ír ki, ez a kódja a lapdobásnak és Spectrum-on a képernyőtörlésnek is. Lefordított állapotban így néz ki a kód:

 LD  A,12
 CALL 0112H ;WriteChar

A módosított verzióban viszont így fordul le:

   LD  A,(14F7H)
   OR  A     ;mi az output? (0=képernyő, 1=printer)
   LD  A,12    ;a lapdobás kódja a nyomtatón
   JR  NZ,kiir  ;ha A<>0, akkor chr(12)-t fog írni
   LD  A,26    ;ha A=0, akkor CHR(26)-ot fog írni
kiir CALL 0112H   ;karakter írása

Így már ENTERPRISE-on is jól működik a PAGE parancs.

A nyomtató- és képernyőkimenet között a CHR(16) (CTRL+P) kóddal tudunk váltani:

 WRITELN('Most a kepernyore ir.');
 WRITELN(CHR(16),'Most viszont a nyomtatora!');
 WRITELN(CHR(16),'Ezt meg mar megint a kepernyore.');